Η Εξατομικευμένη Ιατρική στην Πνευμονολογία

Αρχικη

Σημαντικές Ημερομηνίες
Set up
Διαμόρφωση έκθεσης 18/10/2018
Λειτουργία έκθεσης 19-20/10/2018

Αποψίλωση έκθεσης 20/10/2018
Λειτουργία Διημερίδας
Από 22/02/2019 έως 23/02/2019